SAMSUNGSå här fungerar rensningen

En konstgräsplan är uppbyggd som en heltäckningsmatta med sand och gummikulor (konstgräsgranulat) för att planen ska få svikt.

Vid snöfall plogas konstgräsplanerna. Under plogningen av planerna får man förutom snö även med sig en stor del av konstgräsgranulatet. Vilket innebär att de gummikulor som försvunnit måste ersättas med nya för att behålla svikten.

Vid snöröjningen av planen får man förutom konstgräsgranulatet även med sig skräp och sten. Med hjälp av en rening blir det förorenade konstgräsgranulatet som nytt igen.

Mina maskiner suger upp allt som blir kvar efter att snön har smält på våren och rensar ut allt konstgräsgranulat. Vilket innebär att det kan återvinnas, något som är bra både för miljön och plånboken.

Konstgräsgranulatet kan även rensas vid en renovering av konstgräsplanen för att på så vis kunna användas på nytt.